2 תשובות
לאיזה שימוש?
שואל השאלה:
סתם לדבר ביוומיום