2 תשובות
אני יודעת להגיד:
גרסיימילה ובונז'ורנו
ופיצה ופסטה