תשובה אחת
תנסי לחפש את ההיסטוריה/תרבות/שלטונות בעבר של המדינה באינטרנט
באותו הנושא: