4 תשובות
לא מוזר
FML
קורה, לא כזה מוזר.
מאות מוזר
לא מוזר בכלל