6 תשובות
כל הקניונים פתוחים
הכל פתוח עוד לא מאוחר
הכל פתוח
הכל פתוח כמו יום רגיל ויש גם רכבות והכל יש כולה בחירות זהו זה
האמת יש גם מבצעים בגלל הבחירות
אז... :)