2 תשובות
אוף גם לי זה קורה
מנסים לפתח שיחה
כאילו למרות שהוא לא עונה לשלוח הודעות