5 תשובות
משהו לא מוסבר, משהו שנוגד את עצמו
פרדוקס זה שילוב של שני דברים שלא הגיוני שיהיו ביחד, למשל "פרדוקס החזרה בזמן" אם חזרה בזמן אפשרית ואתה יכול לחזור בזמן, מה יקרה אם תחזור בזמן ותהרוג את סבא שלך ? הרי אם הרגת אותו אתה לא אמור להיות קיים, זה פרדוקס.
דבר שהוא בלתי אפשרי וגם אם הוא אפשרי הוא בלתי אפשרי
זה מילים מנוגדות שסותרות זה את זה בתוך משפט או מילה אחת
משהו שנוגד את ההיגיון, טענה שסותרת את עצמה
דבר שנוגד את עצמו.
למשל אם המורה אומר "בשבוע הבא יהיה בוחן פתע" אז הוא סותר את עצמו כי הוא מודיע מראש על בוחן פתע