2 תשובות
אמור לעלות כחליפה בסיבות ה500 אלא אם יש מבצע
של בנים חליפה ב700-750
בנות 150 בערך פחות 100