3 תשובות
לא זה לא גלולות
זה לא טוב. צריך לקחת באותה השעה