6 תשובות
עושים הכל כדי להימנע מזה,לא חושבת
ErO
לא יהיה הממשלה עושה הכל בשביל להמנע מזה