3 תשובות
שעה וחצי פלוס מינוס
שעה וחצי שעתייל
400 קילומטר לוקח בערך חצי שעה בערך 4 וחצי שעות