2 תשובות
שואל השאלה:
בטוח?
אנונימית
איכס יהזויה
הייתי זורק אותך על דבר כזה
איפה האמון ביניכם?