תשובה אחת
תגיד לה שאתה ממש מאושר בשבילה שהיא הצליחה להתחבר, אבל שאתה מרגיש שאתם מתרחקים ושאתם פחות ביחד וזה מאוד חסר לך