7 תשובות
כי יש ילדים שעדיין לא התבגרו נפשית ועדיין יש אצלהם תמילה "מקובלים"
זה תמיד היה ויהיה בכל מקום חברתי, יש את אלה שיותר מוחצנים בסביבה, ויש את אלה שפחות. זה לא אומר בהכרח כלום על הכישורים החברתיים שלהם.
ככה זה. וזה לא ישתנה בקרוב. ככה החברה מתחלקת ל"יותר" ו"פחות".
הפסיק כבר בתחילת ט....
אצלי לא היה זה לא קרה ולא נברא המילה מקובלים אם כן היה אז היו שונאים אותם
הפסיק אצלי בכיתה ז. כנראה ממש ילדותיים אצלך
כי הם אהבלים