7 תשובות
מראה
מראה.
בטלפון כל זווית וכל מזג אוויר משפיע על איך שהתמונה נראית.
מראה. במראה את רואה את עצמך מכל כיוון, כמו בחיים האמיתיים, לעומת תמונה שמראה רק זווית מסויימת
מראה, הטלפון מעוות קצת
שואל השאלה:
אז אם נניח אני נראת טוב במראה ושמצלמים אותי אני נראה פחות טוב אנשים רואים אותי כמו שאני נראת מול מראה ?
אנונימית
לא
כי המראה הופכת אותך
הם רואים אותך כמו במראה רק הפוך