6 תשובות
לא
ממש לא
איכ כן
HOH
של רזות.
מה
ממש לא
לא לא
$$A