תשובה אחת
כן... על החיים האישיים שלך ומה את עושה בשעות הפנאי.