4 תשובות
לא חושבת
שואל השאלה:
שאלתי אם צריך להביא לא אם בדרכ מקבלים
לא נראה לי
זה כבר יהיה צאת שבת אז זה 100% כרגיל אני מאמין.