10 תשובות
כלום
אולי לא שוחה לידה
מבקשת ממנה שתפסיק
שואלת אם היא רוצה ניתוח החלפת אגן בחינם
מנסה לזוז ממנה
קופץ ליידה שיתיז עליה מיים
Aso
זה היה איפשהו באיזה סדרה ואז הוא שבר לזקנה תגוף נראה לי בחברים של נאור
מפסיק לשחות בבריכות בקאנטרי
מתרחקת ממנה

^^ זה היה ברמזור
עוברת בריכה ואם היא ממשיכה פשוט מתלוננת
חס וחלילה שאני ארים יד
הייתי מטביע אותה או משו