3 תשובות
תלוי על מה היא צועקת עליו
שהוא עיצבן אותה כנראה.
פחות עליה יותר על הסיטואציה
הורסת את השיעור לכל התלמידים ולמורה.