4 תשובות
סיכוי סביר
שואל השאלה:
שומע הרגע אמרו לי שרופא בביקור לא יכול להביא גימלים רצוף, זה נכון?
הוא יכול להביא עד 4 גימלים
שואל השאלה:
אה סבבה הבנתי, איזה סיבוך מיותר