3 תשובות
מכירים שם חברים לחיים
אני הכרתי חברים אבל לא חברים לחיים
רק התחילו הלימודים אבל כן זה נראה שיש אנשים טובים ואם יש זמן פנוי בין השיעורים אז אפשר לנצל את הזמן עם אנשים חדשים שבינתיים נראים ממש נחמדים.