2 תשובות
מה שאני עשיתי שעברתי זה צבעתי קיר אחד באדום ושני בשחור והדבקתי משפט על הקיר האדום
מלא מדבקות על קיר אחד והשני ריק