4 תשובות
Wattpad
ספרים אמיתיים? יש כאלה שכל מי שרוצה כותב וואטפד
"עברית". את מקבלת 4 ספרים בחינם ואת השאר את יכולה לקנות.
Wattpad אבל זה סיפורים שבני נוער כותבים