5 תשובות
לא
זה לא כזה טוב אם זה מתמשך כל הזמן.
סביר להניח שלא
סביר להניח שבאיזה שהוא שלב המחשב יכבה
לא אבל עדיף שלא
באותו הנושא: