3 תשובות
באאוטלט של אדידס או בחנויות פרטיות נגיד כמו יאיר אלון
אאוטלט או חנויות של שילוב כאלו לא רק של אדידס