3 תשובות
לרוב גורים נושכים מתוך משחק או שמתחיל לצמוח להם שיניים.
חשוב שיהיה להם משחקים שיוכלו ללעוס או עצמות לעיסה שמתאימות לגור.
לפי המבט שלו
אם הוא עושה לך רר רר רר