15 תשובות
דניאל
אריאל
דניאל
אריאל אבל לבת זה אחד השמות אני אומרת לכם
אריאל
אנונימית
שלי
אנונימי
דניאל
אנונימית
השם שלי
אנונימי
דניאל
דניאל
אריאל הכי יפה כי דניאל זה כבר שם נדוש