6 תשובות
נקודה למחשבה
חכם..
כן.
אם אתה שקרן, ואתה אומר שאתה משקר סימן שאתה אומר אמת.
שלילה על שלילה זה חיוב.
לאו דווקא. גם שקרנים אומרים אמת לפעמים, וגם אנשים ישרים משקרים לפעמים.