4 תשובות
שני וי קיבל את ההודעה
וי כחול קרא את ההודעה
שני ווים- נשלח בהצלחה
שנים ווים כחולים- נצפה על ידי הצד השני.
וי אחד- חסימה/אין אינטרנט/הפלאפון כבוי
וי אחד אפור- ההודעה נשלחה אבל הוא לא קיבל עדיין
2 וי אפור- ההודעת נשלחה והוא קיבל
2 וי כחול- הוא נכנס לשיחה
וי -נישלח אבל למקבל/ת ההודעה אין אינטרנט
2 ווי -קיבלה אבל לא נכנסה
2 ווי עם כחול-קיבלה וראתה