4 תשובות
מה שתבחר קודם
או שהמערכת משנה לך
או שאחד הנאמנים יבקש ממך לשנות אחרת אתה יכול להיחסם על זה
אם לא תנסה לא תדע
תשנה ותגיד מה קרה לך