10 תשובות
בגלל שזה לא עברי
מותר לכתוב\להגיד אותו רק במקרה חירום או משהו כזה
"לא תשא את שם ה' אלוהיך לשוא"
המקור הוא מסכת סנהדרין פרק י"א משנה א
אסור להגות את השם (חוץ מכוהן גדול ביום הכיפורים)
אין איסור לכתוב את ה' יש איסור למחוק אותו
שואל השאלה:
מי ידע וגם עכשיו אסור למחוק כי אסור למחוק את שם השם
נאמן זה כן עונה על השאלה.
אסור לרשום כי זה לשווא.
זה כתוב בעשרת הדיברות..
ומותר במקרים חשובים
איזה בוגר מצידך.
ולשאלה, כי זה אמירת השם לשווא.
כי שמו של ה' זה דבר קדוש וגדול ולא אומרים סתם אלא אם זה לצורך לימוד תפילה וכד
ביגלל כתוב בתורה אל תיסע את שם השם לשב
וחוץ מיזה עם רשמתה את השם המלא של ה' וחרידה לכך את זה היה אסור לא ליזורק את זה