2 תשובות
30 לחודש
וכן יש יום חופש
30 אוקטובור וכן יום שבתון