4 תשובות
כנראה שכן
כנראה.
אם הוא לא ראה מלפני כן את הסטורי של חברות שלך אז סביר להניח שכן
כן ברור