4 תשובות
כל עוד יש לך את הקבלה כן
כן
כמובן, אם יש לך את הקבלה
כן
רק קבלה צריך
באותו הנושא: