4 תשובות
היה טוב וטוב שהיה
את המקום שאת נמצאת בו?
Last day in heaven.
תרגום ( יום אחרון בגן עדן).
I'm going to miss this place
(אני הולכת להתגעגע למקום הזה)