12 תשובות
גלקסי.
אייפון
אייפון איקס אס מקס
סליחה זה דרש
גלקסי
אנונימית
גלקסי
גלקסי
אייפון.
גלקסי בהרבה
אנונימית
פעם אייפונים, היום גלקסי.
אייפון
אייפון