3 תשובות
כשלא מחפשים הם מגיעים מעצמם
למה לחפש, כשזה יגיע זה יגיע
אני פה