3 תשובות
נראה לי שהם קצת יותר גדולות
יותר גדולות אבל לא בהרבה