4 תשובות
מזמינים אותם ללובי שלך
שואל השאלה:
איך?
במובייל או במקורי?
אנונימי
אם זה למחשב תוסיף אותם ל-steam
אם למובייל אז תלחץ על פרנדס ואז add friend ותרשום שם את הid שלו