12 תשובות
אמת
כן
HOH
כן כמובן
כן.
Po:
כן אבל יקח הרבה זמן.
כן גם לי זה קרה
ברוב המקרים כן. יש מקרים שבהם תהיה צלקת או משהו אחר שימנע ממנה לצמוח
כן, אבל לא באופן פרופורציונלי בההרח