10 תשובות
נוסעת לעתיד קל
לעתיד
עתיד
עבר
עבר, לעתיד אני כבר מתקדם פשוט בקצב איטי.
הייתי משתמש בה למרחקים קצרים מאוד.
עתיד חי בעתיד ושצריך חוזר חזרה
לעבר.העתיד לא נראה לי מזהיר.