4 תשובות
סופר פארם

לוקחים אחרי סקס לא מוגן
סופר פארם.
סופר פארם
זה כדור שבולעים אותו לאחר סקס לא מוגן, אפשר לקחת אותו רק 72 שעות מאז שקיימת יחסי מין.
סופר פארם
בליעה עד ל72 מיחסי המין
אחד ומומלץ לא לקח יותר מפעם בחצי שנה
אסור לגמרי לקחת יותר מפעם בחודש ובכלל זה רק לתאונות, אסור להשתמש בזה כאמצעי מניעה קבוע
תשץמשי בקונדומים