2 תשובות
איטמן פיפה דמו Warfaee
אם יש לך פלוס יש שם נחמדים אם לא אין כול כך שחק היטמן אבל זה רק שלב אחד