9 תשובות
רביעי
רביעי
רביעי בעיקרון
שואל השאלה:
תודה
אנונימית
שלישי, הורידו יום חופש
שואל השאלה:
ברצינות?
אנונימית
שואל השאלה:
ליסודי או לכולם?
אנונימית