11 תשובות
מוזיקה
לא יכול לוותר על מוזיקה
הייתי שומרת את המוזיקה
מוזיקה ברור תמונות זה רק לתיעוד
את המוזיקה הייתי שומרת
שומרת מוזיקה.
מוזיקה
בלי לחשוב בכלל
עריכה: מוזיקה.
קראתי את השאלה לא נכון
מוזיקה
~L~
תמונות
מוזיקה ברור. בלעדיה לא הייתי חי בכלל. היא שומרת אותי שפוי.