7 תשובות
כדי שלא יהיה חם
xm1
כי זה יפה
כי זה מושך בנים
בנות אוהבות ללבוש בגדים שמושכים בנים
בשביל שתשאל
קודם כל זה יפה.
דבר שני חם.
דבר שלישי נוח.
יפה
כי יש ביקוש