5 תשובות
שכחתי איך קוראים לו אבל זה עם הפסל של בן גוריון הפוך ליד המלון הצבעוני חח
הצוק, גורדון
גורדון
בננה ביץ