10 תשובות
מעלית
מדרגות
חדר חשוך
מה למען השם אני אעשה לבד שבוע שלם?אני אתחרפן ואקבל קלאסטרופוביה...
חדר מדרגות
חדר מדרגות
בתנאי שהטלפון איתי 100% כולל מטען נייד
שבוע
מדרגות כי זה כולה יום
חדר מדרגות מה אני אעשה שבוע שלם לבד
חדר מדרגות. אפשר לשרוד בלי אוכל יום