3 תשובות
עריכות? וידיאו או תמונות
לסרטונים inshot
לתמונות pixlr
אדיטים כמו באינסטגרם כאילו סרטונים
Cute cut
Video star
ושחכתי עןד משהו אני אעדכן אם אזכר
FilmoraGo
iMovie
Inshot
Cute cut